innerco
PL EN
Licencje
Ofertę Firmy stanowią licencje na technologie z rodziny InnerComposites MMC (eng. Metal Matrix Composites), służących do wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych w produktach odlewanych, m.in. na bazie stopów żelaza tj. staliwa i żeliwa. Pozwalają one na wzmocnienie twardymi cząstkami ceramicznymi odlewu w jego wierzchniej warswie- 1D* lub dostosowanej do profilu zużycia strefie- 2D*. Oba warianty technologii łącznie zapewniają ultra-wysoką odporność na zużycie ścierne. Jesteśmy w trakcie końcowego etapu opracowywania ostatniego członka rodziny tj. kompozytów odlewanych- 3D*, w których cząstki wzmacniające rozmieszczone są w całej objętości odlewu. Ofertę tą uzupełnia pełny zakres usług związanych z procesem transferu technologii oraz możliwość realizacji przez Zespół Innerco pełnego cyklu rozwoju nowego produktu.
Wspólną cechą rodziny technologii InnerComposites jest tworzenie się cząstek wzmacniających bezpośrednio w ciekłym

stopie odlewniczym, zapewniając tym samym najwyższą z możliwych jakość otrzymanego materiału kompozytowego na osnowie metalowej.
Ofertę kierujemy do liderów rynku globalnego, w produkcji i/lub serwisie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, dedykowanych dla przemysłu wydobywczego, cementowego, energetycznego, metalurgicznego, przetwórstwa surowców skalnych i mineralnych, rolnego oraz chemicznego, dostarczających części zużywalne.
Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę rodziny technologii InnerComposites 1D, 2D i 3D.

Pytania i wsparcie techniczne: +48694474547 | Wyślij wiadomość

*1D, 2D, 3D – symbole wymiarów przyjęto umownie dla celów niniejszej dwuwymiarowej wizualizacji i nie powinny być utożsamiane z ich dosłownym matematycznym znaczeniem.

1D TiC - warstwy kompozytowe wzmacniane cząstkami TiC są tworzone przy użyciu ciekłych reaktywnych powłok w klasycznym procesie odlewania. Dzięki płynnej konsystencji możesz użyć tego rozwiązania do ochrony złożonych i skomplikowanych powierzchni Twojego produktu. Rozwiązanie to jest dostosowane do średniego i niskiego zużycia ściernego, szczególnie do ochrony: rur, korpusów pomp, wirników procujących w środowisku wodnym lub zawiesin,  itp. 

Reaktywne ciekłe powłoki odlewnicze mogą być również stosowane w standardowej ochronie części zużywających się jako uzupełnienie rozwiązań 2D np. górna część stożka, płaszcza do kruszarki stożkowej, obszar mniejszego zużycia rolek do młynów itp. Twardość do 900 HV10, grubość od 0,5 do 1,5 mm, cząsteczki wzmacniające. Obecne rozwiązanie umożliwia wytwarzanie warstw kompozytowych wzmacnianych cząstkami TiC.

Technologie 1D i 2D dedykowane są do wytwarzania wysoko- funkcjonalnych, kompozytowych odlewanych części zużywalnych, od których oczekuje się wysokiej odporności na zużycie ścierne w wybranych miejscach, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów mechanicznych pozostałych obszarów na poziomie dostosowanym do danej aplikacji.

Stabilność wymiarowa części zużywalnych ma kluczowy wpływ na efektywność procesów produkcyjnych realizowanych z ich udziałem, szczególnie w maszynach i urządzeniach, pojazdach oraz instalacjach m.in. urabiających złoża surowców skalnych, mineralnych lub ziemi, ładujących, kruszących, rozdrabniających, mielących, przesiewających, czyszczących oraz transportujących.

Grupę docelową dla produktów kompozytowych wytworzonych w technologii InnerComposites: 1D i 2D stanowią użytkownicy maszyn i urządzeń oraz pojazdów realizujący procesy: wydobycia, załadunku, transportu, kruszenia, przesiewania, mielenia, suszenia, czyszczenia, jak również recyklingu. Wskazane powyżej operacje wymagają użycia części maszyn o wysokiej funkcjonalności, ponieważ fundamentalnym i nieuniknionym zjawiskiem fizycznym, które im towarzyszy

jest tarcie. Jego konsekwencją jest utrata masy, a następnie cech funkcjonalnych krytycznych dla efektywności całego procesu produkcyjnego. Problem intensywnego zużycia ściernego obserwuje się głównie w przypadku takich części maszyn jak: płaszcze i stożki do kruszarek stożkowych, walce (rolki) mielników do młynów, wykładziny młynów i przesiewaczy, listwy i młoty do kruszarek, lemiesze do mieszarek, zęby do ładowarek i  kruszarek. Wymieniona grupa stanowi jedynie niewielki ułamek szerokiej gamy części zużywających się i nie stanowi ograniczenia dla zastosowania naszych technologii.

Jeśli dostrzegłeś, że oferta naszej Firmy jest dobrze dopasowana do Twojego profilu biznesu i może spowodować jego efektywny wzrost, zapytaj o obecny zakres stosowalności technologii InnerComposites, jej dostępność i warunki licencji.

Zainwestujemy nasz entuzjazm, kapitał i technologie, aby wspierać realizację Twoich celów napisz do nas!

Poniżej przedstawiono wybrane właściwości materiałów kompozytowych, wytwarzanych w technologii InnerComposites 2D - WC oraz 2D - TiC MMC:

Usługi