innerco
PL EN
O nas
Jesteśmy firmą technologiczną typu spin-off, założoną w 2012 roku. Naszą misją jest tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie technologii i materiałów kompozytowych na osnowie metalowej (MMC - Metal Matrix Composites), w celu zwiększania funkcjonalności Twoich  odlewanych produktów na rynku globalnym.

Ważną częścią naszej wizji jest świat technologii pożytecznych, które równoważą rozwój cywilizacji i ochronę naszej planety. Staramy się podążać za tą globalną potrzebą, tworząc technologie i materiały MMC, które zwiększają żywotność produktów, zmniejszając tym samym zużycie zasobów, zanieczyszczenie oraz ulegają w 100 % recyklingowi. 

Szanujemy i akceptujemy wartości natury.

Misja

Innerco tworzy, rozwija i wdraża technologie MMC, które dedykowane są do produkcji odlewanych elementów maszyn o skokowo zwiększonej odporności na zużycie ścierne.

Dostarczamy na rynek globalny rodzinę technologii InnerComposites: 1D - warstwy kompozytowe i 2D - strefy kompozytowe w formie licencji oraz usług wdrożeniowych i rozwojowych dla nowych produktów. Pozostajemy światowymi poszukiwaczami ścieżek i staramy się być liderami w opracowywaniu i sprzedaży technologii MMC.

Dążymy do osiągnięcia najwyższej funkcjonalności części zużywalnych spośród tych dostępnych na rynku globalnym, aby zapewnić coraz wyższą efektywność procesów produkcyjnych realizowanych z ich udziałem.

Naszym kolejnym celem jest opracowanie technologii wytwarzania kompozytów odlewniczych - 3D, które stanowią ostatni element rodziny technologii InnerComposites. 

Technologie materiałowe, które wpływają na wzrost efektywności procesów, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, zużycia zasobów naturalnych i energii, stanowią jedno z podstawowych wyzwań współczesnej inżynierii materiałowej.

Zużycie materiałów następuje głównie w wyniku dwóch procesów tj. ścierania oraz korozji i jest przyczyną eliminacji milionów ton elementów konstrukcyjnych rocznie. Mając na uwadze bezpośredni związek rozwoju naszej cywilizacji oraz narastającego deficytu w obszarze zasobów naturalnych, istnieje konieczność projektowania technologii i materiałów wysoko- funkcjonalnych. Zwiększają one wydajność procesów, jednocześnie zmniejszając zużycie zasobów naturalnych, energii, jak również ograniczają emisję zanieczyszczeń towarzyszącą produkcji ich nisko- funkcjonalnych zamienników.

Innerco wspiera te globalne wizje, realizując misję kreowania, opracowywania i wdrażania materiałów i technologii MMC spełniających powyższe kryteria.

Mniej znaczy więcej

Projektujemy technologie i materiały, które skokowo zwiększają funkcjonalności części zużywających się. Stosując je spowodujesz, że globalnie wyprodukujemy mniej ich nisko- funkcjonalnych zamienników. Wpłynie to istotnie na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz obniży zanieczyszczenie naszej planety.

Staramy się tworzyć technologie, które znacząco ograniczają eksplorację środowiska naturalnego i tym samym, pozwalają na zachowanie go dla nas, naszych bliskich i przyszłych pokoleń. Doceniamy moc technologii, które równoważą rozwój cywilizacji i zapewniają ochronę naszej planety.

Technologia a środowisko naturalne
Technologia wywiera realny wpływ, gdy jej produkty są dostępne dla każdego. Chcemy dotrzeć do wszystkich, którzy chcą i mogą wykorzystać potencjał oraz możliwości naszych technologii InnerComposites w celu rozwoju i produkcji własnych wysoko- funkcjonalnych produktów odpornych na zużycie ścierne.
Potrafimy skutecznie realizować proces transferu technologii oraz aktywnie wspierać jego wdrażanie. Chcemy razem z Tobą uczestniczyć w rozwoju Twoich produktów MMC by razem wywierać realny wpływ na dostępność produktów odlewanych MMC, wytwarzanych z użyciem technologii InnerComposites.
Odpowiedzialność
Jako wynalazcy i pionierzy technologii MMC wiemy, że nasza działalność wywiera coraz mocniejszy wpływ na wybrane obszary rozwoju cywilizacji i środowisko naturalne. To również zasady, którymi kierujemy się każdego dnia. Filary odpowiedzialności w naszej Firmie to m.in. poniższe działania:
- dążymy do bycia wzorowym pracodawcą: wspieramy politykę zrównoważonego i konkurencyjnego wynagradzania, zdrowego i pełnego wyzwań środowiska pracy, zapewniając warunki do rozwoju zawodowego i osobistego,
- przestrzegamy zasad, które są dla nas ważne: okazujemy sobie wzajemny szacunek w miejscu pracy, kierujemy się uczciwością, dbamy o etykę relacji biznesowych, wykonujemy swoją pracę w sposób odpowiedzialny,
- szanujemy wartości natury oraz chcemy chronić jej zasobów poprzez projektowanie technologii i materiałów, które skokowo
wydłużają żywotność elementów odlewanych maszyn i urządzeń, przy zapewnieniu ich 100 % recyklingu,
- dokonujemy odpowiedzialnych zakupów: staramy się uwzględniać problemy środowiskowe podczas całego procesu projektowania naszych technologii oraz związanego z ich wykorzystaniem łańcucha dostaw, w celu stopniowej i trwałej poprawy skutków naszego działania by minimalizować do minimum ślad węglowy,
- przestrzegamy standardów, polityki i procedur dotyczących jakości naszych technologii, postępujemy zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi i procedurami testowymi, bezwzględnie przestrzegamy wszelkich stosownych praw i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu naszej pracy: jesteśmy wyczuleni na sytuacje, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość naszej oferty.